Pas můžete mít od července již do 24 hodin

Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení cestovního pasu a občanského průkazy a s tím je spojena i výše správních poplatků. Zatímco dosud jste mohli získat nový pas nejdříve za 6 pracovních dní, nyní budete mít možnost zaplatit si za expresní pas zhotovený do 24 hodin. Bohužel se s tím ale pojí poměrně vysoká částka, kterou za takový pas zaplatíte: 6000 korun. Žádost o vydání dokladů můžete podat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra, pas vydaný do 24 hodin si musíte vyzvednout pouze na tomto ministerstvu.

OBČANSKÝ PRŮKAZ (se strojově čitelnými údaji a kont.el.čipem, doba platnosti 10 let u osob st. 15 let). Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0 Kč/osoba starší 15 let 50 Kč/dítě. Nově si bude občan moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to:

v pracovních dnech do 24 hodin, 1000 Kč/osoba starší 15 let; 500 Kč/ dítě

do 5 pracovních dnů 500 Kč/osoba starší 15 let; 300 Kč/ dítě

CESTOVNÍ PAS
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600 Kč/osoba starší 15 let; 100 Kč/ dítě.
Nově bude občan moci požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

v pracovních dnech do 24 hodin, 6000 Kč/ osoba starší 15 let; 2000 Kč/ dítě

do 5 pracovních dnů 3000 Kč/osoba starší 15 let;1000 Kč/dítě