Kvůli rekonstrukci bude sběrný dvůr uzavřen. Odpad se bude dočasně vozit do areálu TS

Od 8 října 2018 a v závislosti  na počasí nejspíše  do konce dubna  2019 bude probíhat rekonstrukce sběrného dvora Na Bořích. Po dobu této rekonstrukce budou moci obyvatelé Řevnic odvážet odpad do areálu technických služeb města V Zátiší 1065, který bude sloužit v režimu tzv. dočasného úložiště odpadu. Dočasný sběrný dvůr nebude přijímat odpad od obyvatel jiných obcí ani firem. Areál technických služeb má omezenou kapacitu. Město si, jménem pana starosty, dovoluje požádat obyvatele o závoz odpadu pouze v nezbytných případech a současně se omlouvá za způsobené komplikace. Otevírací doba dočasného sběrného dvora: úterý od 15:00 do 18:00 hod a v neděli od 9:00 do 12:00 hod.

Přijímaný odpad:

 Nebude přijat: