Povinné očkování a čipování psů

Počínaje rokem 2020 již nebude možné, aby veterinární lékař naočkoval vašeho čtyřnohého psího kamaráda proti vzteklině, pokud pes nebude označený mikročipem.

Tuto důležitou, avšak veřejnosti ne zcela známou skutečnost doplňujeme o další související informaci: již dnes v České republice platí veterinární zákon, který každému majiteli psa ukládá povinnost nechat své zvíře proti vzteklině pravidelně přeočkovávat.
Přidanou hodnotou čipování je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě nálezu psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.
Cena čipování psa se pohybuje v rozmezí 300–550 Kč. Vždy se informujte u veterináře, který čip aplikuje, jak je možné čip zaregistrovat.
Za nesplnění povinnosti uvedené v zákoně vám hrozí pokuty 20 000 – 100 000 Kč, podle druhu provinění.
Městská policie Řevnice